Kontakti

KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese:
Raiņa prospekts 9, Ogre LV-5001

Tālruņi:
29233944, Uģis Grīnbergs, direktors
29282573, Ilze Grīnberga, valdes locekle

Fakss: 65021892
E-pasts: ilze@ugtech.lv, ugis@ugtech.lv

REKVIZĪTI

SIA "UG Tech"
Nodokļu maks. kods: LV40103588731
Būvkomersanta reģ. numurs: 10908-R

Juridiskā adrese: Raiņa prospekts 9, Ogre, LV-5001

Norēķ. konta Nr.: LV05UNLA0050019631427 AS SEB banka, kods UNLALV2XGalerija

Skatīt vairāk